Zapisz się dziś!!!
Od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 studenci będą mogli uczestniczyć w IV edycji specjalności zooterapia - dodatkowej specjalności przygotowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
patronat:
Dlaczego warto studiować specjalność zooterapia?

Zachęcamy do zapisania się na dodatkową specjalność zooterapia. Jeżeli zastanawiacie się, co będziecie robić po studiach, wychodzimy Wam naprzeciw.

 

Przygotowaliśmy dodatkową specjalność, dzięki której dowiecie się, jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, wykorzystując w pracy zwierzęta, tj.: konie, koty, psy i alpaki.

 

 ZAPISY TRWAJĄ DO 16 MARCA 2016 r. (formularz zgłoszeniowy)

 

 

Terapia ze zwierzętami staje się bardzo popularną formą usprawniania psychoruchowego jako element uzupełniania tradycyjnych metod rehabilitacji stosowanych w takich chorobach, jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm dziecięcy, zespół Downa czy upośledzenie umysłowe.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia będą odbywać się w Centrum Zooterapii WSIiZ w Kielnarowej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (wtorki i czwartki od godz. 17:00).

 

Specjalność trwa jeden semestr. 

Pobierz program zajęć

Hipoterapia

Hipoterapia jest metodą rehabilitacji wykonywaną przy udziale konia. Dzięki tej metodzie pacjenci
z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem dziecięcym, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, stwardnieniem rozsianym mogą poczuć się wyjątkowo i odkrywać na nowo swoje możliwości.


Poprzez kontakt z żywym zwierzęciem pacjent zyskuje nowego przyjaciela i uczy się współżycia z inną istotą żywą.

Felinoterapia

To jedna z metod zooterapii wykonywana przy pomocy kota. Felinoterapię wykorzystuje się
w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych oraz w terapii z dziećmi z niepełnosprawnością fizyczną
i psychiczną.

 

Kontakt z kotem ma pozytywny wpływ na psychikę osób, które biorą udział w tego rodzaju terapii, poprawia ich nastrój, pomaga przełamać lęk.

Dogoterapia

To terapia poprzez ćwiczenia i zabawy z psami. Jest zaplanowanym procesem z określonymi celami terapeutycznymi. Program stworzony jest na podstawie diagnozy funkcjonalnej sporządzonej przez psychologa lub terapeutę.


W zajęciach uczestniczy oprócz psa i przewodnika specjalista: psycholog lub terapeuta dziecka. Terapia może być kierowana do indywidualnego odbiorcy lub grupy.

Alpakoterapia

Alpakoterapia to dziedzina zooterapii, która opiera się na współpracy terapeuty i pacjenta z alpaką. Takie działania terapeutyczne służą poprawie samopoczucia człowieka w sferach: społecznej, emocjonalnej, poznawczej i fizycznej.

 

Do alpakoterpii wykorzystywane są alpaki wykazujące chęć obcowania z człowiekiem. Alpaki zaprzyjaźniają się zarówno z innymi zwierzętami, jak i z człowiekiem. Szczególnie pozytywne nastawienie mają do dzieci. Zwierzęta te dają się głaskać i przytulać, a sam ich wygląd wzbudza sympatię, gdyż wyglądają jak żywe maskotki.

Opłata za specjalność wynosi:
900 zł (dla osób spoza WSIiZ przedpłata w kwocie 200 zł, w przypadku rezygnacji kwota nie ulega zwrotowi)

Nr konta: 86 12402614 1111 0000 3963 3628 z dopiskiem specjalność Zooterapia

Zapisz się dziś !!!