Informacje o specjalności „Zooterapia” można uzyskać:

Daria Sawaryn - kierownik Centrum Zooterapii WSIiZ
Kielnarowa 386 a

e-mail: dsawaryn@wsiz.rzeszow.pl

tel. 17 866 13 46

tel. kom.: 609 737 180